شک به باورها

 

ایا باید به خودمان شک کنیم ؟؟؟ !!!

دو اتش نشان وارد جنگلی می شوند تا اتش کوچکی را خاموش کنند . اخر کار
وقتی از جنگل بیرون می ایند و میروند کنار رودخانه ، صورت یکی شان کثیف
  و خاکستری است و صورت ان یکی به شکل معصومانه ای تمیز

سوال :        کدامشان صورتش را می شوید ؟
.
.
.
.
.
.
.
اشتباه کردید ، ان که صورتش کثیف است به ان یکی نگاه می کند و فکر میکند
صورت خودش هم همان طور است
اما ان که صورتش تمیز است می بیند که سرتاپای رفیقش غبار گرفته است و به
خودش می گوید : حتما من هم کثیفم ، باید خودم را تمیز کنم پائولو کوئیلو
 "حالا فکر کنیم چند باراتفاق افتاده که دیگران از رفتاربد ما و یا ما از رفتار بد
دیگران ب
ه شستشو و پالایش روح خودمان پرداخته باشیم
 
 
وقتی فرد مقابل ما مهربان و خوب و دوست داشتنی است
 
" کمی باید به خودمان شک کنیم
 
/ 0 نظر / 24 بازدید