شهردار و شهر وظایف

 

شهردار و شهر وظایف

 

شهردار

به
نگهبان یا گرداننده شهر، شهردار گویند اما بر اساس معانی رایج در ایران،
شهرداری نهادی است عمومی، غیر دولتی، محلی و خودکفا. یعنی مثل دیگر نهادهای دولتی
از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و باید دارای درآمد محلی برای اداره خود باشد که
این درآمد توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و در قالب عوارضات متعلقه از مردم.

محدوده وظایف شهردار

محدوده
وظایف شهردار نیاز به بحث و گفتگوی زیادی بین شهردار ها،اعضای شورای شهر ،مدیران
ارشد و سایر کارمندان دارد. فهرستی از وظایف شهردارها با توجه به تعریف برای جایگاه
و مقام شغلی و نقش شهردار ، برای اینکه هر تعریف و توصیفی جنبه تحمیلی یا تلقینی
پیدا نکند. باید حکومت های محلی تعریف خاص خودشان را از موقعیت و نقش شهردار جهت
نشان دادن نیازمندیهای یک شهر داشته باشند.

اساساً،
هر حکومت محلی وظیفه دارد شیوه رهبری خود را تعیین کند. این شیوه باید توسط حکومت
محلی تعیین و بیان شود. هر حکومت محلی باید رویکرد خود را نسبت به وظایف و نقش
شهردار داشته باشد.

فهرستی از وظایف شهردار

شهردار
به منظور ارائه نظرات و دستورالعمل های شورای شهر و انجام نقش ها و وظایف مختلف به
نمایندگی از شورای شهر ، توسط شورای شهر انتخاب میشود وابتدائیترین وظیفه شهردار ,
حفظ و نگهداری و صیانت از اموال عمومی , بهداشت و مدیریت
شهریست

نقش حاکمیتی

ایجاد
یک منبع رهبری برای شورا و جامعه

ایجاد
یک نماد دموکراسی در جامعه

ارتقا
منافع جامعه شهری

حفظ
ثبات سیاسی و اعتماد جامعه به شورای شهر

ایجاد
همبستگی و تمامیت در جامعه شهری

ایجاد
استانداردهای بالای رفتار و عمل

بیان
کردن خواسته های جمعی جامعه و ارتقا تلاش جمعی

دفاع از
خواسته های جامعه شهری

مدیریت رسانه ها

ایجاد و
حفظ یک رابطه خوب کاری با رسانه ها

فراهم
کردن اطلاعات و در دسترس بودن برای رسانه ها

علنی
صحبت کردن درباره نقش و وظایف حکومت های محلی

علنی
صحبت کردن درباره توسعه در جامعه

ایفای
نقش سخنگوی شورای شهر در ارتباط با سیاست های رسانه ای شورای شهر

دفاع از
برنامه ها، نیاز ها و رفاه جامعه

شرکت در
اجتماعات جامعه بر اساس عدالت و انصاف

داشتن
دانش و آگاهی فعالیت ها و برنامه های جامعه

مراسم و تشریفات

مقام و
منصب شهرداری (به عنوان یک موسسه ، نه به عنوان یک شخص) باید بین مردم جامعه ارتقا
پیدا کند و قابل احترام باشد

حفظ یک
حضور قوی در شهر و اطمینان از اینکه شهر در تمام موقعیت های مهم به شکل موثری حضور
دارد

بر عهده
داشتن ریاست اجتماعات و گردهمایی های مهم شهری

خوش آمد
گویی به بازدید کنندگان از شهر

فصل ششم از قانون شهرداریها ـ

ماده 55 : وظایف شهرداری

1- ایجاد خیابان ها ،
کوچه ها ، میادین ، باغ های عمومی مجاری آب و توسعه معابر در حدودقوانین

2-
تنظیف و نگهداری وتسطیح معا بر و انهار عمومی

تبصره 1
: :سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک
ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری
مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق
وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند

۲ -
شهرداری مکلف است محل های مخصوص برای تخلیه زباله ونخاله ها وفضولات ساختمانی و
موارد رسوبی در نظر گــرفته وبه اطلاع عموم برساند .
3- مراقبت در امور بهداشتی
در سطح شهر .
4-جلو گیری از تکدی گری در سطح شهر .
5-حفظ واداره کردن دارایی
منقول شهرداری

6
برآورد تنظیم بودجه ومتمم بودجه وتفریغ بودجه شهرداری .و اعلام ان به
شهروندان
(ماده71:
شهرداری مکلف است که هر شش ماه یکبار صورت جامعی از در امد و هزینه های شهرداری را
که به تصویب شورای شهر رسیده را برای اطلاع عموم منتشر کند و هم چنین هر شش ماه
یکبار امار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان ساری و یا کلیه عملیات عمرانی
برای اطلاع عموم منتشر نماید)

توجه توجه

در بند 10از
ماده 71 وظایف شوراها نیز تاکید شده که تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که
هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود باید برای اطلاع عموم شهروندان منتشر
کردد

7-اهداء
وقبول اعانات وهدایا بنام شهر به تصویب شورای شهر .
8- ایجاد غسالخانه وگورستان
و تهیه وسایل حمل اموات ومراقبت در انتظام امور آنها .
9- اتخاذ تدابیر موثر
واقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل وحریق وهمچنین رفع خطر از بناها ودیوارهای
شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی ودالانهای عمومی
وخصوصی وپر کــردن وپوشاندن چاه ها وچاله های واقع در معابر و جلو گیری از گذاشتن
هر نوع اشیاء‌در بالکن ها و ایوانها ی مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها
موجب خطر برای عابرین است. .
10- تهیه وتعیین میدانهای عمومی برای خرید وفروش
ارزاق وتوقف وسایط نقلیه و غیره . . . . .
11- جلوگیری از ایجاد وتاسیس کلیه
اماکن که بنحوی ازا نحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشتی در
شهر است مانند کارخانه ها ، کارگاهها ، گاراژها عمومی وتعمیرگاهها همچنین اصطبل
چهارپایان وبطور کلی تمام مشاغلی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود
وعفونت ویا تجمع حشرات وجانوران نماید و . . .

.12-
احداث بنا ها و ساختمان های مورد نیاز از جمله سرویس های بهداشتی عمومی ، کشتارگاه
، میادین ،ورزشگاه و . .

.13-صدور پروانه برای کلیه ساختمانهای واقع در محدوده قانونی وحریم
شهر.
14-احداث خیابانها وآسفالت کردن سواره رو ها واحداث پیاده رو واجرای کانال
وکانیوا در سطح شهر .
15-پیشنهاد بر قراری عوارض شهر همچنین تغییر نوع ومیزان
عوارض .

16-وضع
مقررات خاص برای نام گذاری معابرونصب تابلوهای راهنمای شهر وتابلو کد پستی ونصب
تابلــوی الصاق اعلانات وبرداشتن ومحوکردن آگهی ها در محل های غیر مجاز و هر گونه
اقداماتی که در حفظ ونظافت زیبایی شهـــر موثر باشد.

سوال
:
ایا شهرداران به وظایف خود اشنا هستند؟ واگر هستند ، چقدر در
اجرای ان(مخصوصا اطلاع زسانی مالی و چگونگی عملیات عمرانی) تلاش
میکنند؟

/ 0 نظر / 41 بازدید