نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد. نمیدانم!!

 

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد,   نمیدانم!!

نمیخواهم بدانم کوره گر از خاک این گورم چه خواهد ساخت .

و نمیخواهم بدانم!!

ولی بسیار مشتاقم .

 و من بسیار مشتاقم  که از خاک گلویم سوتکی سازد .

گلویم سوتکی باشد .

سوتکی باشد بدست کودکی شیطان و بازیگوش ,

 میان کوچه های تنگ و تاریک در میان نیمه روز ,

پایکوبان دم به دم هردم نوای گرم خود را در گلویم هی فشارد .

 ضجه های اندرونش را بسان ,

 زوزه طوفان در ان شبهای تاریک زمستان

از میان کوه و دشت و کوی و برزن

رقص رقصان از میان لاله های رسته از دردو بلا ,

به مثل سمفونی مرگ !!    

 در فضای مملو از افسرگی مردمی بی چیز ,

کنار مردمانی خفته از سیری

که :         کشیدن پرده ای بر چشم و گوش خود

که :         مبادا خلوت انان به درد دردمندانی  , شود ویرانه و بدخواب   

و خواب خفته گان خفته را اشفته و اشفته تر سازد .

و :           شکل فانوسی اند . که اگه خاموشه!!

 واسه نفت نیست .

هنوووووووووووووووووووووووووووووووز , یه عالمه نفت توشه !!

الهام گرفته از سخنان دکتر شریعتی

از جمله شعرو ورای نویسنده

/ 5 نظر / 33 بازدید
حجت

بیچاره شریعتی اگه میدونست که اشعارش بازیچه ی چه کسائی میشه شاید ترجیح میداد که سکوت کنه و دیگه نخواد که از گلویش سوتکی بسازند که کودک گستاخ و بازیگوش اونو فشار بده تا خواب خفتگان رو آشفته و آشفته تر کنه . یادش بخیر ....... شریعتی : پس از مرگم نمیدانم چه خواهد شد . نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت . ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد . گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش . و او هر دم دم گرمش گلویم را سخت بفشارد . بدینسان بشکند در من سکوتم را . و خواب خفتگان را آشفته و آشفته تر سازد ... امیدوارم صدای سوت کودکان کوچه ی بیداری یه روزی بیدارت کنه .

پیام

منم با نظر حجت موافقم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پیام

سلام بیژن خان.با همش! حالا تو چرا غم خوار اقوام دیگه شدی ؟!ولی من باب صحبت کم خردانه ی شما عرض کنم دریچه دیدت خیلی خیلی تنگه واگه قرآن کریم رو خوب خونده باشی خداوند بزرگ بارها به پیامبراسلام (ص)فرمودند که قرآن کاملترین کتاب ازجانب خودش به بنده هاشه. ولی من که تورو میشناسم بازم انقلت میاری انگار سر عناد با خدارو داری!!! توبه[!

حجت

جناب بیژن خان - اگه فکر میکنی که اون کودکی که شریعتی میخواست حنجره اش رو به اون بسپاره ( با سوتک ) تو هستی ، سخت در اشتباه هستی . دچار توهم شخصیتی شدی . اون بیچاره همه ی همتش مبارزه با استکبار و استعمار بود . هدف او از بیداری اسلامی هم همین بود . او میخواست که مسلمانان به فطرت ذاتی خودشون رجوع کنند . اسلام را با سیاست آمیخته میکرد تا مسلمانان با چراغ دین و سیاست از اسارت استعمار خارج شوند . اما حنجره ی جنابعالی همصدا و همنوا با آمریکا و اسرائیل حرفهای اونا رو تکرار میکنه .... !

حجت

مهم نیست آقا بیژن. استفاده ی ابزاری از ما میشه تو چرا می سوزی ؟ من روی عقاید خودم هستم . تو هر اسمی میخوای براش بزار . اگه دست تو باشه یاران امام حسین (ع) و اصحاب پیغمبر اکرم (ص) و بقیه ی ارادتمندان ائمه ی اطهار هم کسانی بوده اند که از اونا استفاده ی ابزاری شده و ..... اولش فکر میکردم که از جماعت ( انجمن ) حجتیه ای اما چیزی که از حرف های جنابعالی فهمیده میشه اینه که همفکر و هم ردیف وهابیون هستی . برای آخر و عاقبت خودت دعا کن . خدا هدایتت کنه .