از نماینده مجلستان چه میدانید؟

 

از نماینده مجلستان چه میدانید ؟

 

اگر بپذیریم که نظارت یکی از مهمترین عوامل بازدارنده ازاعمال

خلاف و سبب فعالیت بیشتر مدیران است ،پر بیراه نگفته ایم .

امروزه در محدوده شهر و روستا مسئولینی که منتخب مستقیم و

یا غیر مستقیم اهالی هستند بعضا در رفع مسئولیت و اقدامات

اولیه به شرح وظایف حداقلی خود اکتفا نموده و از هرگونه تلاش

مضاعف در بهبود وضع جامعه و معیشت بلاد تحت حکومتشان پرهیز

میکنند که مبادا زخمی به انان وارد اید و از چشم مقامات بالاتر بیفتند

 و مقام خود را از دست بدهند. که در راس انان نماینده مجلس،

منتخبان شورا وشهرداران ،فرمانداران،بخشداران ،روسای ادارات و

تاکنون اتفاق افتاده که ار وکیل (نماینده)خود بپرسید که در مقابل

تمام حقوقها و مزایاها و حق برگزاری جلسات و حق مهمانداری

وووووو و غیره که از این وکالتی که توسط ما نصیبش شده چه اقدامات

 موثری نموده که بعد از طی دوره(سه دوره)اثاری از ان ملموس نیست

و منطقه همچنان دچار رکود و روزمرگیست. و بقیه ماجرا ، که انچه

 کردند وظیفه بود ، چون به چندین برابر از حقوق و مزایایش استفاده

کردند. ولی از انچه که نکرده و یا خارج از ضوابظ کرده اند. باید مورد

بازخواست قرار گرفته و جوابگو شوند و بدانند که از این بابت به

موکلین خود مدیونند . و باید یدانند که نردبان ترقیشان این موکلین

بودند و هستند که سنگینی این نردبان را روی دوش خود تحمل میکنند

و بدانند که مبادا برای تامین هزینه های تبلیغاتی و دنیا طلبی خود

اغفال شیاطین شده و یا برای استمرار ماندن در قدرت و بقای خود

در ان بالاها به دنبال دست اویزی بگردد و از منافع موکلین خود غافل

شود و تمام نگاهایش به بالا باشد و هر از گاهی و انهم برای خالی

نبودن عریضه,یک نیم نگاهی به منافع حد اقلی موکلین بیندازد .

فلذا,برای شناخت بیشتر این نماینده و تصمیم گیری دقیقتر در

انتخابات پیش رو, مستدعیست ما را در این امر یاری و انچه

اطلاعات در ضعف و قوت ایشان دارید بیان کنید تا در معرض دید و

قضاوت مردم قرار گیرد.

منتظر نظرات شماییم تا در انتخابات اینده دچار خطا

نشده و یا ضریب انرا به حداقل برسانیم

 

/ 0 نظر / 18 بازدید