حذف یارا نه 10 الی 11 میلیون

 

حذف یارا نه 10 الی 11 میلیون

 

 تکراری و صرفا مزید اطلاع

با نگاهی دوباره به حذف یارا نه 11 – 10 میلیون نفر ,

راهی برای فرار  , یا نجات از بحران

 

 

القصه :

پدری با داشتن چندین فرزند قد و نیم قد و تمام قد دار فانی را وداع گفته و پس از مراسم ختم , خانواده با توفیق اجباری سرپرستی مال و اموال (ماترک یا ارثیه) اعضاء خانواده را به احدی که مدعی مدیریت ان بود میسپارند تا در زیر سایه مدیریت شایسته ایشان زندگی کنند .

روز به روز , ماه به ماه , سال بسال ,گذشت . متولی , قیم یا ولی بر ماترک و سرنوشت اعضایی که اکنون افزون  و بزرگ شده بود احاطه یافته و انچنان چنبره میزند و برایشان قانونی برای حفظمنافع و ادامه روند عقاید خود وضع میکند که جمعیت تحت سلطه وی ارزو میکنند که ایکاش پدر نمیمرد و یا حقوقشان از ماترک از روز اول مشخص میشد .

اری , این قیم یا قیم مآب با توجه به اینکه ایجاد کار نمیکرد و زمینه فراهم نبود , عضوی از خانواده حق بیکاری نداشت . و اگر بیکار بود , میباست یا از کرسنگی بمیرد و یا از دیوار مردم بالا رود و یا ابرو بفروشد و یکعمر در فقر و حسرت بماند و ان پدر خوانده خم به ابرو نیاورد .

این پدر خوانده نان و امکانات اولیه مفت به اعضاء نداده و هر کسی باید صبح از خانه برون رود و ظهر به خانه امده و در ازای پرداخت مبلغی نهار بخورد و هزینه رفت و روب و محل خواب و مسکن و شستشو دهد و اخر هر ماه هم
مبلغی برای شارژ (مالیات) پرداخت  نماید که این پدر خوانده جاهایی که
صلاح میداند هزینه کند.

 

و این قیم مآب , اشخاصی را برای پیشبرد اهداف خویش به کار میگمارد که از حاصل دسترنج اعضاء خانواده ارتزاق و بله قربانگوی او (پدر ملت) باشد . و در صورت هر گونه تخطی از وظایفش و یا در حمایت از زیر مجموعه و حقوق
حقه , جلوی رئیس یا روسای خود بایستد و یا برایشان مشکل تراشی کند , دمش را قیچی میکند .

 

اعضاء خانواده بدون اذن متولی , ولی یا والی یا باغبان , حق کندن سیبی از باغ پدری را نداشته و باید به نرخ روز(نرخی که به غیره فروخته میشود) مبلغ انر بپردازد . نه از سود سالیانه اینهمه میراث (دفائن و ذخایر و معادن) خبری هست و نه تسهیلات و یا امتیاز خویشاوندی یا سهامداری حد اقلی برایشان.

 

و او ( ولی یا والی و یا قیم و یا پدر خوانده و یا هر نام دیگر) همچنان در ساز خود میدمد .

 

و اما در باب یارانه

اول اینکه یارانه دادن و یا یاری رساندن به اعضاء خانواده وظیفه پدر است و هر کدام از اعضاء خانواده نسبت به وسع و استعداد و توانایی از ان بهره مند میشوند. و حذف یارانه و عدم یاری رساندن به خانوده به بهانه تقسیم عادلانه , برای پدر خانوده فراریست به جلو و هدف چاق شدن بیشتر و عدم وابستگی به در امدهای دیگر(نفتی) است .

اگر بهانه حذف یارانه ها تقسیم عادلانه است , که نیست . بنابراین باید بصورت مساوی بین اعضاء تقسیم شود و لازم نکرده که کسی برای حق و حقوق دیگران تصمیم بگیرد که چگونه مصرفش کند .

چون این حق از حقوق ذیحق است و ذیحق مالک ان . و در حد متعارف مختار است که هر جاییکه صلاح بداند هزینه اش کند . و به عبارتی دیگر , ادم زنده وکیل و وصی نمیخواد .

دوم اینکه اقشار مرفح را ان نمایندگان چگونه ارزیابی کرده اند که باید تاوان سوء مدیریت و برنامه ریزی پدر ملت و وکلای مجلس را بدهند ؟

ایا اگر کسی یک خونه و ماشین داشته باشه و 500 تومان حقوق یا در امد , ایا باید نسبت به انها سیاست رابین هودی در پیش گرفت و هزینه هایشان را انقدر با حذف یارانه بالا برد تا زیر بار ان کمر خم کنند تا دولت بداند که...... ؟؟

ایا اقشار مرفح مگر از راه دزدی , چپاول و غارت اموال مردم یا از دیوار دیگران بال رفته اند که باید از حقوقشان سوء استفاده شود؟؟

ایا ایجاد رفاه در یک زندگی نشان از توانمندی فکری و جسمی و تلاش و زحمت فراوان و مدیریت صحیح و موفق در درامد و هزینه نیست ؟؟

ایا فکر میکنید که همه افراد مرفح ( هرچند که فعلا کسی احساس رفاه نمیکند و هر روزه دقدقه هایی در حفظ و رشد سرمایه و امکنات معیشتیش را دارند) ارثیه پدری نصیبشان شده و یا مثل تعدادی وابسته به کانونهای قدرت از رانت استفاده کرده اند ؟

ایا پدری حق ندارد که برای اتیه فرزندش و امنیت و اسایش خودش در زمان پیری درامدی مستمر ایجاد کند ؟

اگر کارمندی دو یا سه شیفت کار کرده تا رفاه مناسبتری برای خانواده ایجاد کند , جزء افراد مرفح می انگاریدش ؟

بهر حال و طی هر شرایطی : هر کسی هر طوری که فکر میکند زندگی میکند . و قرار نیست که همه در یک سطح باشند و تفاوت سطح توقع و زندگی
, لازمه بقا و پیشرفت و تکامل است . و این از حکمتهای الهیست . که اگر خداوند مصلحت میدانست همه را در یک سطح می افرید , و انوقت بود که مخلوق همان روزهای اول میمردند . چون نه کسی حاضر بود کندم بکارد و نه نانوایی جلوی اتش بایستد و برای خود و دیگران نان بپزد .

واین فریاد به ظاهر حقوق مساوی برای ملت و توذیع عادلانه درامد ملی بین همه اقشار ملت و مصرف عادلانه , همه و همه بهانه ای است برای
شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خانواده و و یکه تازی پدرملت در عرصه های مختلف . بدلیل اینکه

الف – ایرانیان صرفه جو گرند و از اصراف پرهیز دارند و هیچ سرمایه داری , بجر در موارد و مواقع خاص یا برای تنوع لحظه هایی کوتاه , چلچراق روشن نمیکند و اگر هم این اتفاق بیفتد , فقط در یک سالن خواهد بود . و اگر انقدر احمق و اصرافگر بود , هرگز سرمایه دار نمیشد .

ب - همه افراد از غنی و ضعیف به یک اندازه اب مینوشند و در مواقع ضرورت دوش میگیرند و هیچ ادم عاقلی بدون دلیل اب به هدر نمیدهد . مگر افرادی جاهل و نادان و یا بصورت اتفاقی . و ان بهانه شستن اتومبیل و یا اب دادن به باغچه بهانه است برای اجرای حذف یارانه .

ج - انکه فرضا چند اتومبیل در حیاطش پارک است , هیچگاه همه را با هم سوار نمیشود و اعضاء خانواده انفرادی هر کدام با یک اتومبیل به مسافرت نمیروند و روزانه صبح سر کار رفته و بعد از ظهر برمیگردند و احیانا شبی یا هرشب به مهمانی رفته و برمیگردند. یعنی اگر چندین اتومبیل هم داشته باشند, طریقه
استفاده صحیح از انرا نیز بلدند . که اگر نبودند , ان امکانات برایشان مهیا نمیشد . مگر برای افرادی نادر که به نسبت جمعیت به قیاس نمی ایند .

د – در مصرف گاز نیز زیر یک دیگ 60 تا اجاق روشن نمیکنند و در مصرف سیستم گرمایشی نیز هر کسی به اندازه وسع و ضرفیت لازمش استفاده
میکند و انچنان تفاوتی نیست که مسئولان دلشان بحال ان روستائیان بدون گاز میسوزد !!! و این دلسوزی ایشان نیز بهانه ایست برای تحمیل فشار به همه اقشار .

این دولت و حکومت کریمه سالیانه همه در امدهای ملی از ذخایر و معادن و دفائن که تعلق صد در صدی به ملت دارد و ماترک گذشتگانشان است و باید در منافع ان شریک باشند , را صرف همه هزینه های جاری و عمومی خود نموده و قیم مآبانه برای ان برنامه ریزی میکنند . چرا از این باب حقوق ملت را در نظر نمیگیرند؟
( مدرسه و بیمارستان و جاده بهانه نشود که جوابی در خور ان نیز هست)

س – جالب اینجاست که یارانه فاضلاب خانگی را نیز حذف کردند . !! انگار اقشار مرفع چون بیشتر دفع فضولات دارند , باید حقوق ان افراد کم در امد نیز از این باب حفظ شود !!

و ده ها موارد دیگر که در حوصله نمیگنجد .

و بدانند انانیکه از مال و حق مردم به نارضایتی بین دیگران توذیع میکند , مدیون انان و هفت پشتشان خواهند بود و هرکه از حق دیگری نانی برسفره خویش میبرد , بر انان حرام است و این لقمه حرام در گلو گیر کرده و یا بصورتی حادتر پس داده میشود .

و ختم کلام اینکه هرگونه دخل و تصرف در پرداخت این یارانه که در واقع قطره ای از دریای حقوق حقه ملت است , بمنزله خیانت در امانت است .

 

منتظریم که بدونیم :

ایا حذف یارانه اجرایی میشه ؟؟

اگه بشه , چی میشه؟

و اگه نشه چی میشه؟

و ایا اصلا باید بشه ؟ یا نشه ؟

و شما هم بعنوان یک ذینفع میتونین نظر و رای بدین

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
اقدم

بابا يه كم سوات(سواد؟) برو ياد بگير بد نيست شايد غلط غلوط املايي و انشايي ات اندكي كم شود. يك سوال ديگر احيانا شغل شما راننده تاكسي نيست؟! اخه خوب توي تمام نوشته هايت آسمون ريسمون ميكني و اعتقادات لائيك و مذهبي رو با هم پيوند ميدي!