مزایای وکالت مجلس

مزایای وکالت مجلس

 

ایا میدانید که مزایای وکالت مردم در مجلس چیست ؟

با توجه به سرودست شکستن و هزینه های هنگفتی
برای تبلیغات متحمل شدن و احیانا استفاده از شعارهای فریبکارانه برای بدست اوردن
رای مردم وووو , مگر در مجلس چه خبر است !

1- ابا میدانید حقوق ثابت یک وکیل مجلس چقدر
است ؟

2- ایا میدانید که مزایای شغلی یک نماینده
مجچلس جقدر است ؟

3- ایا میدانید که یک نماینده مچلس بابت حق
مهمانداری و مساعدت نقدی به مراجعین حضوری جقدر دریافت میکند؟

4- ایا میدانید که یک وکیل مجلس ماهیانه
چقدر بابت هیاب ذهاب به حوزه انتخابیه اش دریافت میکند ؟

5- ایا میدانید که هزینه سفر نماینده ای به
سایر نقاط ایران برای برگزاری جلسلت , سخنرانی , افتتاحیه و جشنواره ها و غیره چقدر
است ؟

6- ایا میدانید که حق ماموریت خارج از کشور
که هم دیدن یار و هم زیارت شاه عبدالعظیم نصیبشان میشود ,چقدر است ؟

7- ایا میدانید که بابت اضافه کاری ماهیانه
تاچند ساعت و ساعتی چقدر دریافت میکنند ؟

8- ایا میدانید که بابت برگزاری و حضور در
هر جلسه پیشنهادی یا دعوتی چقدر دریافت میکنند ؟

9- یک نماینده چه مزایایی خارج از موارد ذکر
شده مذکور از بودجه مجلس دریافت میکند ؟

موارد اشاره شده , بخشی از امتیازات رسمی و
قانونی یک وکیل مجلس است .

ایا یک نماینده مجلس از در امدها و امتیازات
جنبی دیگری هم برخوردار است ؟

بعنوان مثال : ایجاد ارتباطات اداری و خصوصی
, اعمال نفوذ در بخشهای

دولتی و غیر دولتی , انتصابات اداری و
خلعیتهای سلیقه ای , گماردن

افرادی خاص بر پستهای غیر
مرتبط
,

و دهها مورد دیگر که نیاز
به
همراهی و تبادل اطلاعات شما عزیزان را میطلبد .

نظارت بهترین و کارامدترین اهرم
پیشرفت است

/ 0 نظر / 18 بازدید