گفتنیها و دانستنیها

 

گفتنیها   و   دانستنیها

1. اولین مردمان جهان که نخبه سکه می‌بستند و در داخل

تلفن‌های عمومی می‌انداختند،      ایرانیان بودند


2.  ا
ولین مردمانی که فقط به گذشته بسیار بسیار دور خود

افتخار می‌کنند ولی چیزی در  500 سال اخیربرای دنیا

نداشته‌اند ،           ایرانیان بودند


3 - اولین مردمان دنیا که در خانواده های دیکتاتور زندگی

می کردند و انتظار حکومت دموکرات داشتند !ایرانیان بودند


4.  اولین مردمانی که در اولین صادرات به کشورهای شمالی

ایران به جای حنا، خاک رنگی فروختند، ایرانیان بودند5.  اولین مردمانی که کشف کردند دروغگویی و ریا و کلک‌

بازی برای موفقیت ضروری است، ایرانیان بودند6. اولین مردمان دنیا که همزمان هم مایل هستند گرمشان

شود و هم سردشان ایرانیان بودند، چون همزمان با روشن

کردن بخاری، پنجره‌ها را هم باز می‌کنند7. اولین مردمانی که در گروه کم‌توسعه‌ترین کشورهای دنیا

قرار دارند ولی ادعا و توقع برترین مردمان دنیا را دارند ،

ایرانیان بودند8.اولین مردمان دنیا که کمتر از همه کار کردند اما بیشتر از همه

عجله داشتند و تندتر از همه رانندگی می کردند، ایرانیان بودند

9.
اولین مردمان دنیا که کمتر از همه کتاب می خواندند و بیشتراز

همه اظهار فضل،ایرانیان بودند

                                                                                                         
                                                           ((نقل قول))

 

/ 0 نظر / 29 بازدید