پدر که باشی !!!!!

 

 
پدران
      روزتان
 
          مبارک باد
 
 
پدر که باشی !!!
 
با تمام سختی ها و مشقت های روزگار،
با دیدن غم فرزندت می گویی : "نگران نباش ، درست
میشود. خیالت تخت ، مــــــــــن پشتت هستم "
 
 
پدر که باشی ؛ !! ؟؟........................................
 

من عاشق پدر و مادرم هستم

 

آدما تا وقتی کوچیکن دوست دارن برای پدر و
مادرشون هدیه بخرن اما پول ندارن.

وقتی بزرگتر میشن ، پول دارن اما وقت ندارن.

وقتی هم که پیر میشن ، پول دارن ، وقت
هم دارن اما . . . پدر و مادر ندارن!...

به سلامتی همه پدر و مادرای دنیا...

-------------------------

پدرم ، تنها کسی است که باعث میشه بدون شک بفهمم فرشته ها هم میتوانند مرد باشند !

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود


اما : زودتر از او به خانه بر می گردد

--------------------------

سرم را نه ظلم می تواند خم کند .
نه مرگ ،
نه ترس
،
سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود پدرم ؛

--------------------------

سلامتیه اون پسری که........

10سالش بود باباش زد تو گوشش هیچی نگفت...

20سالش شد
باباش زد تو گوشش هیچی نگفت....

30سالش شد باباش زد تو گوشش زد زیر گریه...!!!

باباش گفت : چرا گریه میکنی..؟

پسر گفت : آخه اونوقتا
دستت نمیلرزید...!

----------------------

همیشه مادر را به مداد تشبیه میکردمکه با هر بار تراشیده شدن،

کوچک و کوچک تر میشود…

ولی پدر ...
او یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند .
خم به ابرو نمیاورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست !!
فقط هیچ کس نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد …
بیایید قدردان باشیم
...

---------------------

دست پر مهر پدر
تنها دستی ست،
که اگر کوتاه از دنیا هم باشد،
باز هم از تمام دستها
بلند تر است...

----------------------

پدر و پسری داشتن صحبت میکردن!!
پدر دستشو میندازه دوره گردن پسرش میگه پسرم من شیرم یا تو؟
پسر میگه : من..!!

پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو؟؟!!
پسر میگه : بازم من شیرم...

پدر عصبی مشه دستشو از رو شونه پسرش بر
میداره میگه : من شیرم یا تو!!؟؟
پسر میگه : بابا تو شیری...!!
پدر میگه :
چرا بار اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟؟
پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو
شونم بود فکر کردم یه کوه پشتمه اما حالا...

به سلامتی هرچی پدره ............

 

 

سلامتی اون پدری
که شادی شو با زن و بچش تقسیم میکنه
اما غصه شو با سیگار و دود سیگارش!

 

پدرم هر وقت میگفت "درست میشه...
تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ میباخت...!

 

آدم وقتیکه پیر میشه و باباشو را صـــــــــــــــــــــــــــــدا میزنه

هیچ جوابی نمیشنوه ......... ب ب ب باااااااااااا ب ب با..............

 

ادما تو 10 سالگی
میگن : " مامان ، بابا عاشقتونم"
تو 15 سالگی میگن : " ولم کنین "
تو 20 سالگی میگن : " مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم"

تو 25 سالگیمیگن : "
باید از این خونه بزنم بیرون"
تو 30 سالگی :میگن " حق با شما بود"
تو 35 سالگی میگن : "میخوام برم خونه پدر و مادرم "
40 سالشون که میشه میگن : "
نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم!!!!"
تو هفتاد سالگی : " من حاضرم همه زندگیم
رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن ...!

 

بیاین ازهمین حالا قدر پدرو مادرامونو بدونیم...

      از اعماق وجودم اعتقاد دارم که هر روز، روز توست ...

 

وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میره ،

میفهمی پیر شده !

وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه ،

میفهمی پیر شده !

وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهمی چقدر درد داره !!

اما هیچ چی نمیگه...

و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش ،

دلت میخواد بمیری

 

کاش کاش و کاش . کاش کسی اینارو میدید!!!!

پدر که باشی !!!

با تمام سختی ها و مشقت های روزگار،

با دیدن غم فرزندت میگی :

"نگران نباش ، درست میشود. خیالت تخت ، مــــــــــن پشتت هستم "

 

پدر که باشی ؛

سردت میشه ، کتتو در میاری و میندازی روی شانه پسرت .

چهره ات خشن میشه و با دل دریایی ات آرام نمی گیری ،

تا تکه نانی نیاری خونه !!

 

پدر که باشی ؛ عصا می خواهی ولی هیچچی نمیگی .

هرروز، خم تر از دیروز، جلوی آینه تمرین محکم ایستادن می کنی

 

پدر که باشی ؛ در کتابی جایی نداری و هیچ چیز زیر پایت نیست.

و بی منت از این غریبگی هایت میگذری

 

پدر که باشی. پشت خنده هایت فقط سکوت می کنی.

 

پدر که باشی ؛

به جرم پدر بودنت، حکم همیشه دویدن برایت میبُرند.

و بی اعتراض به حکم ،          فقط می دوی.

بی رسیدن ها می دوی و در تنهایی ات نفسی تازه می کنی.

 

پدر که باشی ؛

در بهشتی که زیر پای تو نیست باز هم دلهـــــــــره هایت را مرور

می کنی !!!

 

/ 0 نظر / 90 بازدید