نقش عراق و سوریه در زمان ظهور ولی عصر(عج)

نقش عراق و سوریه در زمان ظهور ولی عصر(عج)

عراق سرزمینیکه در لیست اولیه اصلاحات مهدی موعود (عج) است

 

د در اولین اقدام پس از ظهور در مکه و حرکت بسمت مدینه و مقابله با عراقیان کوفه و بصره  و انوقت بسوی شام برای مبارزه با سفیانی (به روایتی از امام جعفر صادق , خروج الیمانی من الیمن وخروج السفیانی من الشام) حرکت خواهند نمود .

فلذا روایت است که سید خراسانی برای بیعت با امام عصر عازم مکه و در انجا شهید میشود و سر او را بریده و به شام میبرند .

و دوم اینکه ظهور اقا در مکه است و قیامش را از انجا اغاز و به مدینه و عراق (کوفه و بصره) رهسپار میشوند .

سوال :

 ما هنوز ارتباط دوستانه و تنگاتنگی با عراقیان و شامیان داریم!

یعنی اینان نزدیکترین دوستانمان در این جهانند .

و این مکانها نیز  اولین مکانهایی است که مورد اصلاحات اقا صاحب الزمان قرار میگیرد !!

مخصوصا اینکه سفیانی از شام برای مقابله با ان حضرت بپا خواهد خواست !!!!

حال ما ایرانیان با این شعارها و یاری های سنگین و رنگین ،

زمان ظهور اقا در کدام وضعیت خواهیم بود ؟؟

در کنار کوفیان و شامیان ؟! (یعنی در مقابل ناجی عصر (ع)

یا پیمان دوستی شکسته و در مقابل کوفیان و شامیان ؟!

ایا همچون امروزمان در دفاع از عراق و شام (خروج الیمانی من الیمن  و خروج السفیانی من الشام) در مقابل او خواهیم ایستاد؟؟

اگر جواب منفی باشد !!

چرا با علم به اولین مکانهایی که امام عصرمان بدانجا حمله خواهد کرد ، با انان از در دوستی در امده ایم ؟؟؟؟؟؟؟

اصحاب ویاران مهدی(عج) چه کسانی هستند وچگونه به امام ملحق می شوند؟    (2)

اصحاب و یاران مهدی( عج) چه کسانی هستند و چگونه به امام ملحق می شوند؟

براساس آموزه‌های دینی، یکی از سنت‌های الهی در جهان این است که هر پدیده، می‌باید به صورت قاعده مند از راه فراهم آمدن شرایط و مقدمات آن به وجود آید.
تحولات و رخداد‌های اجتماعی نیز براین اصل استوار  می‌باشد. وتحقق هر انقلاب و رویداد اجتماعی، به زمینه‌ها و شرایط آن، وابستگی دارد.

و ظهور و قیام حضرت ولی عصر (عج) با این تفکر زمینی , میتواند پیرو همین اصل باشد و بدون تحقق زمینه‌ها و شرایط آن و یا ویژه حکمت و مشیت الهی بوقوع نخواهد پیوست .
روایت است که یکی از مهم‌ترین شرایط و مقدمات لازم برای تحقق ظهور، وجود یاورانی شایسته و لایق برای پشتیبانی از قیام ان حضرت خواهد بود که در انجام کارهای حکومت جهانی با وی همراه باشند .

زیرا طبق ایات متعدد امده در قران , سنّت الهی بر این قرار گرفته که امور عالم از مجرای طبیعی و علل و اسباب عادی انجام گیرد؛ بنابراین در قیام منجی  نیر نیاز به یاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است
بر این اساس، یکی از موضوعات لازم در شناخت ویژگی‌ها، کارکردها و اقدامات سیاسی نظامی مجموعه نیروهایی است که هنگام ظهور به امام مهدی علیه السلام می‌پیوندند
فلذا طبق آنچه از روایات استفاده می‌شود، مجموع یاوران و کسانی را که در آغاز ظهور، دعوت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را لبیک می‌گویند به دو گروه، تقسیم کرد:
گروه اصحاب  و  گروه انصار
و روایت است : گروه اصحاب، افراد ویژه و فوق العاده ممتازی هستند که به عنوان اصحاب حضرت در نخستین ساعات ظهور، به امام مهدی علیه السلام می‌پیوندند. و آنان کسانی‌اند که هم قیام حضرت با حضور آنان آغاز می‌شود , وامام عصر (عج) با کمک آنان، دنیا را فتح کرده و عدالت موعود را سراسر جهان حاکم خواهند کرد.
و در روایات ازاین گروه، با عنوان «اصحاب المهدی» یاد شده‌اند.
اما گروه انصار، عبارتند از مجموعه یاورانی که پس از ظهور,  به حمایت از حضرت مهدی (عج) می‌شتابند و به سپاه آن حضرت ملحق می‌شوند. واین گروه انصار ، شامل سه دسته از نیروهایی هستند که به تدریج به سپاه حضرت می‌پیوندند:
دستة اول، کسانی‌اند که در آغاز ظهور و اعلام خبر قیام حضرت در مکه، خود را به امام علیه السلام می‌رسانند و با ایشان بیعت می‌کنند. وحضرت، پس از حضور و اعلام بیعت آنان، به قیام می‌پردازد و از مکه به سوی مدینه حرکت می‌کند.

دستة دوم، تعداد مؤمنان مشتاقای هستند که در میانه راه به سپاه امام مهدی (عج) می‌‌پیوندند
دستة سوم،  سپاهیانی‌ بنامند  که پس از قیام ان حضرت ، از جاهای دور و نزدیک با هدف مقابله با لشکریان سفیانی و حمایت و پشتیبانی از سردار صلح ، به سوی او می ایند .

 خصوصیات و اوصاف اصحاب و یاران حضرت ولی عصر(عج) با نگاه زمینی و به استناد روایات
الف - اصحاب  و یا صحابه :همچناکه از نامش پیداست , از صحب بمعنی یاور و همراه است  که در ایات قران و روایات مستند نیز به همین معانی بکار رفته است ( مثلا در زبیدی , جلد 3 و ....)
تعداد نفرات  اصحاب حضرت مهدی علیه السلام
در روایتها درباره تعداد اصحاب ان حضرت (مهدی عج) ، آمار مختلفی امده است. و بیشتر روایات، تعداد یاران را 313 تن -  به پیروی و تابعیت از تعداد اصحاب رسول الله (ص) در جنگ بدر ذکر کرده اند


و روایاتی دیگر تعداد اصحاب را بیش از 313نفر نقل میکنند . و در برخی روایات تعداد ده هزار نفر نیز اشاره دارند ؛ مانند آنچه و از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند :مهدی ظهور نمی‌کند، مگر این‌که حلقه کامل گردد.

وقتی ازان حضرت سؤال کردند که تعداد آنان چند نفر است؟ فرمود:ده هزار نفر ,نعمانی ص307.
واز ابوبصیر نقل است:
و روایت است که مردی ازاهل کوفه از امام صادق (ع) پرسید که یاران امام موعود چند نفرند؟  وادامه داد که مردم می‌گویند اصحاب مهدی (ع) به تعداد اصحاب بدر، 313 نفرند . حضرت در پاسخ فرمود: مهدی ظهور نمی‌کند، مگر با نیروی قدرتمندی که تعداد آنان، کمتر از ده هزار رزمنده نخواهند بود (صدوق، همان: ج2، ص654).

(( همانطورکه ذکر شد , روایت است و اینده بینی امام حعفر صادق(ع) در اذهان شبهه ایجاد نکند ک))
و حتی در بعضی روایات، تعداد اصحاب را هنگام ظهور,  بین دوازده تا پانزده هزار نفر، ذکر کرده است ,  ابن طاووس، بی‌تا: ص65. و حتی در روایتی، عدد یکصد هزار نفر نیز نقل شده است , مجلسی، بی‌تا: ج52، ص307 و367.
باتوجه به قرائن موجود ,تعداد 313 نفر ، اصحاب مخصوص و در رکاب ان حضرت در مرحله ظهور و شروع قیام است، که در روایات، از آنان، با عنوان پرچمداران و فرماندهان ولی عصر یاد شده است ,|  کلینی، بی‌تا: ج8، ص313. و در باب روایات تعدد نفرات نیز میتوان دیگر یارانیکه در ادامه قیام به او میپیوندند دانست  هر چند که هدف از بیان این ارقام، فزونی یاوران و پیروان امام مهدی علیه السلام بوده است. که زبان به زبان و روایت به روایت نقل و ثبت شده است .
 نام و ملیت اصحاب
در برخی روایات، محل اقامت 313 نفر را از شهرهای کوفه ، بصره ، مدائن ، هرات ، حران، قلزوم ، خیبر، طرابلس ، بیروت ، طالقان ، همدان ، ری ، اهواز، قم ، قزوین ، نیشابور، کرمان، مرو، توس و… میدانند.
چگونگی پیوستن اصحاب حضرت مهدی علیه السلام به آن حضرت
 نقل است که اصحاب مهدی به طور معجزه‌آسا طی العرض کرده ازمسافت‌های دور و نزدیک، در یک شب یا صبحگاه، درمکه معظمه به حضرت می‌پیوندند. ابن طاووس، همان: ص146.

 پیوستن حضرت مسیح علیه السلام
روایت است که با ظهور امام مهدی (عج)، حضرت عیسی (ع)نیز ظاهر شده و به آن امام ملحق می‌شود و می‌گوید: من وزیر فرستاده شده‌ام، نه امیر : کورانی، همان: ج1، ص527.

و وی از سوی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرماندهی عملیات تهاجمی بر ضد لشکریان دجال را بر عهده می‌گیرد وطبسی، 1385: ج1، ص167؛ به همین سبب در روایات، از میان کارگزاران امام مهدی (عج)، از حضرت عیسی (ع) به دلیل نقش کلیدی و منحصر به فرد او و با عنوان وزیر یاد شده است. گو این‌که حضرت عیسی مسیح علیه السلام در دوران ظهور، نقش معاون اولی امام مهدی علیه السلام را بر عهده دارد ، بحرانی بی‌تا: ص697.

گروه انصار عبارتند از .
 رزمندگان خراسان
براساس روایات، اولین گروه از سپاهیان خراسانند . سپاه اهالی خراسان پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام با پرچم‌های سیاه، به فرماندهی سید خراسانی برای بیعت و یاری امام مهدی علیه السلام حرکت می‌کنند. این، هنگامی است که امام عصر (عج) از مدینه برای جنگ با سفیانی به سوی کوفه حرکت کرده است.

در رابطه با قیام خراسانی، چند نکته قابل ذکر است:

 در برخی روایات سخن از خروج سید خراسانی و در برخی دیگر از روایات از سید حسنی، سخن به میان آمده است. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: «بیرق‌های سیاهی که از خراسان خروج می‏کند، به کوفه نازل خواهند شد؛ پس چون مهدی علیه السلام به سوی عراق حرکت کند، آنان با او بیعت خواهند نمود» (مجلسی، همان: ج52، ص217)؛

 همزمانی قیام خراسانی باخروج سفیانی. در برخی روایات، خروج خراسانی و سفیانی، به دو اسب مسابقه تشبیه شده‏اند که خراسانی از مشرق و سفیانی از مغرب به طرف کوفه در حرکتند، می‌فرماید:
خراسانی و سفیانی در حالی خروج می‌کنند که یکی از طرف شرق و دیگری از طرف غرب به سوی کوفه و عراق در حرکتند و هر کدام سعی می‌کند که از دیگری پیشی بگیرد (نعمانی، همان: ص264).

* سپاه شعیب بن صالح
از قیام‌هایی که در آستانه ظهور به وقوع می‌پیوندد، قیامی است که با فرماندهی چهرة شاخصی به نام شعیب بن صالح برای مقابله با دشمنان امام مهدی علیه السلام و حمایت از حضرت صورت می‌گیرد. دربارة این‌که قیام شعیب بن صالح از کدام منطقه است و پیروان او ساکن کدام سرزمین هستند، در برخی روایات، قیام وی از منطقة سمرقند ذکر شده است. از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است که خروج شعیب بن صالح است از سمرقند» (طوسی، همان: ص444؛ مجلسی، همان: ج52، ص213).
قیام شعیب بن صالح، همانند قیام خراسانی با هدف مقابله با جریان ستمگر سفیانی انجام می‌گیرد. این قیام، اندکی قبل از ظهور به وقوع می‌پیوندد و به ظهور امام مهدی علیه السلام می‌انجامد..
بر اساس روایات، او پس از پیوستن به لشکریان حضرت مهدی علیه السلام، خود از سرداران سپاه حضرت می‌شود. در روایتی که عمار یاسر نقل کرده، نام شعیب بن صالح برده شده و او را علمدار حضرت صاحب علیه السلام یاد کرده است (کورانی، همان: ج1، ص399). همچنین از حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
سپس شعیب بن صالح رو می‌آورد. خداوند، بلاد شعیب را به رحمت خود سیراب گرداند! با بیرق‌های سیاه می‌آید، تا این‌که با مهدی بیعت می‌کند و سپس علمدار او می‌شود (کورانی، همان: ج1، ص401).
مسلم است که قیام شعیب و نبرد و جهاد وی با جبهة سفیانیان، نقش مهمی در تقویت جبهة حق و فراهم سازی مقدمات ظهور حضرت مهدی علیه السلام، خواهند داشت. امیر المومنین علیه السلام می‌فرماید: «هرگاه پرچم‌های سیاهی که شعیب بن صالح فرماندهی آن را بر عهده دارد، ظاهر شوند و لشکریان سفیانی را شکست دهند، مردم آرزوی مهدی کنند و به جست‌و‌جوی او برآیند» (کورانی، همان: ج3، ص76-621).
* سپاه سید حسنی

از حضرت باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: «جوانی از بنی هاشم از خراسان بیاید و در جلو او شعیب بن صالح باشد» (همان). به همین احتمال این‌که وی همان سید خراسانی باشد نیز وجود دارد؛ به ویژه با توجه به این‌که شعیب بن صالح نیز پیش‌قراول قیام وی مطرح شده است.
به هرحال آنچه قطعی است، این است که مراد از سید حسنی و خروج او در اخبار، غیر از آن سید حسنی معروف به نفس زکیه است که به عنوان پیک امام مهدی علیه السلام در مکه در هنگام ظهور امام علیه السلام کشته می‌شود و سر او را به شام می‌فرستند. نیز مراد، غیر از آن «حسنی»‌ای است که در شام، با امویان می‌جنگد و سفیانی بر او غالب می‌شود؛ بلکه این سید حسنی، کسی است که خروج او از بلاد شرق انجام می‌گیرد و بعد از ورود به عراق، در کوفه با امام مهدی علیه السلام ملاقات و بیعت می‌کند.

 مجاهد مردان یمنی

 مشخصات فردی: در روایات، هویت فردی و خصوصیات اسمی و نسبی این شخصیت، چندان شفاف بیان نشده است. و فقط دو روایت وجود دارد که وی را با نام حسن یا حسین از منطقة صنعا در یمن، معرفی کرده است:
نخست، روایتی است که در کتاب بشارة الاسلام نقل شده است. در این روایت، از یمانی، با نام «حسین» یا «حسن» یاد شده است. در این روایت، آمده است:
فرمانروایی از صنعای یمن به نام حسین یا حسن قیام خواهد کرد. در پرتو قیام او که خجسته و طاهر است، فتنه‌ها از میان می‌رود و حق پس از پنهان شدن، آشکار می‌شود (کاظمی، بی‌تا: ص187).

 آیت الله صافی گلپایگانی نیز در منتخب الاثر معتقد است وی از یمن خروج می‌کند: «یمانی مردی است که مردم را به سوی مهدی علیه السلام فرا می‌خواند و از یمن خروج می‌کند» (صافی گلپایگانی، 1421: ج2، ص563).


 خروج یمانی، از علائم ظهور: در بعضی از روایات، تصریح شده است، خروج یمانی، یکی از علایم ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است؛ مانند روایتی که عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام چنین نقل می‌کند: «پیش از قیام حضرت مهدی علیه السلام، پنج چیز به عنوان علامت و نشانه رخ خواهد داد: «ندای آسمانی، سفیانی، واقعه خسف بیدا و خروج یمانی و کشته شدن نفس زکیه» (صدوق، بی‌تا: ص649؛ همو، بی‌تا: ص304).
در حدیث دیگر محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود:
از نشانه‌های خروج وی، خروج سفیانی از شام و یمانی از یمن و شنیده شدن صدا از آسمان در ماه رمضان است که ایشان را با نام خود و نام پدرش از آسمان فریاد می‌زند (کاظمی، همان: ص100).

الف. امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید: «از اموری که حتما اتفاق می‌افتد قبل از قیام قائم علیه السلام، خروج سفیانی، خسف بیدا، کشته شدن نفس زکیه، شنیده شدن صدای آسمانی و خروج یمانی است» (نعمانی، همان: ص252).
ب. عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: «شنیده شدن صدای آسمانی و خروج سفیانی و یمانی و… امری حتمی است» (مفید، همان: ص336).
5. زمان قیام یمانی: در روایات، قیام یمانی هم‌زمان قیام خراسانی و خروج سفیانی در آستانه ظهور، بیان شده است. خروج این دو (خراسانی و یمانی) در جهت دعوت به حق و به سوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سفیانی در جهت مقابله با قیام حضرت، در یک سال و یک‌ماه و یک روز عنوان شده است که اکنون به چند نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم:
الف. ابو بصیر از امام باقر علیه السلام در حدیثی مفصل نقل می‌کند که حضرت فرمود: «خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز اتفاق می‌افتد؛ به صورت پی در پی یکی به دنبال دیگری رخ می‌دهد».(نعمانی، همان: ص253)
ب. امام صادق علیه السلام نیز درباره هم‌زمانی و رقابت یمانی با سفیانی می‌فرماید: «قیام این دو شخص یکی در جبهه حق و دیگری در جبهه باطل در تقابل و رقابت با هم قرار دارد؛ همانند رقابت دو اسب تیزرو» (نعمانی، همان: ص253).
ج. در روایت عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرماید: «پنج علامت و نشانه قبل از خروج حضرت مهدی علیه السلام رخ خواهند داد: صدای آسمانی، خروج سفیانی، بلعیده شدن گروهی در سرزمین بیداء، خروج یمانی و کشته شدن نفس زکیه» (طوسی، همان: ص436).
د. امام صادق علیه السلام در روایت دیگر با اندک تفاوتی می‌فرماید: «پنج چیز نشانه قیام قائم علیه السلام است: خروج یمانی و سفیانی و صدای آسمانی و واقعة خسف بیدا و قتل نفس زکیه» (صدوق، بی‌تا: ص244).
باید توجه داشت که در این روایات، ضمن تأکید بر این‌که خروج یمانی از علائم قیام حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود، محل خروج یمانی را نیز «یمن» بیان کرده است که موید احتمال «یمنی» بودن وی می‌باشد، همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد؛ زیرا ظاهر کلام حضرت (الیمانی من الیمن) در روایت اخیر و تعبیر (خروج الیمانی من الیمن) در روایت نخست به قرینه جملة (خروج السفیانی من الشام) که قبل از آن مطرح شده، این است که حضرت محل خروج وی را «یمن» معرفی کرده است.
و. در روایت یعقوب سراج از امام صادق علیه السلام نیز آمده است:
خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: چه وقت فرج و گشایش شیعیان شما فرا می‌رسد؟ فرمود: زمانی که بین فرزندان عباس اختلاف و نزاع رخ دهد و حکومتش سست شود و کسانی که گمان نمی‌رود بر آنان هجوم آورد و حکام عرب از جایگاه خود به زیر آورده شود و هر صاحب ادعایی تلاش خود را بنماید و سفیانی خارج شود و یمانی قیام کند و حسنی به پا خیزد. آن‌گاه صاحب الامر علیه السلام از مدینه به سمت مکه حرکت کند در حالی که میراث پیامبر صلی الله علیه و آله را با خود دارد (نعمانی، همان: ص27).
در این روایت نیز خروج یمانی، همانند خروج سفیانی و حرکت سید حسنی که شاید مراد همان سید خراسانی مذکور در روایات باشد

                                                  ویرایش شده  از فارس نیوز , تبیان و رهروان اقا

 

/ 13 نظر / 77 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فانوس جزیره

سلام این یعنی چی ؟ ما توی مقام قضاوت نیستیم و اکنون مسلمانان باید همدیگر را حمایت کنند وگرنه دشمنان دنبال ریشه کن کردن اسلام هستند ... قضاوت در این خصوص و انتقام گیری و ... هم با حضرت است و اکنون ما در این مقام نیستیم ... و اما حمایت ما امروزه از سوریه و عراق تثبیت کشور خودمان است اگر این کشور ها نا امن باشند کشور ما نیز نا امن میگردد .. ترس دشمنان از سوریه هم به خاطر اسرائیل و ارتباط ما با سوریه و لبنان است اگر این رگ را قطع کنند به زودی به سراغ ما می آیند ...

حجت

آقای بیژن خان سلام واقعاً برای شما و افکار شما متأسفم . از آن دسته از افرادی هستید که در سراشیبی ظلالت و ذلت افتاده اید . خرده سواد شما در مورد حواشی ظهور آقا شما را به شدت گمراه کرده . ( اگر از عوامل جیره خوار آمریکا نباشید ) . با این برداشتی که شما از عراق و سوریه دارید باید آمریکا و اسرائیل و سازمان نظامی ناتو را پیش قراولان سپاه آقا بدانیم ( نعوذ بالله ) . اینان چون عراق و سوریه را ویران کرده اند باید از دست آقا جایزه و لوح تقدیر بگیرند . در مورد سوریه نظرم این است که ما مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله هستیم . امروز سوریه نه تنها بخاطر وجود مبارک حضرت زینب ، بلکه بخاطر وضعیت سیاسی موجود آن ، خط مقدم جبهه ی کفر و اسلام است . بحث دفاع از رژیم اسد مطرح نیست . اما چون دوام و بقای خط مقاومت را وابسته به دوام و بقای رژیم اسد میدانم . برای دوام و بقای آن رژیم هر کاری از دستم بیاید انجام میدهم . چه تو خوشت بیاد چه بدت بیاد . سوریه امروز خاکریز اول جبهه ی اسلام است .

حجت

حاجی بیژن سلام به حرف های خودت نگاه کن . اونا رو کنار هم بچین ببین چقدر ضد و نقیض حرف میزنی . راه دور نمیخواد بری . همین پاسخ آخری که به من دادی رو ببین . گفتی که: ( تو سوریه یه مشت مسلمون افتادن جون هم و.... ) من که قبول ندارم همه ی اونا مسلمون باشن . اما تو که قبول داری همشون مسلمونن چرا فقط یه طرف اونا رو محکوم میکنی ؟ اگه همه مسلمون باشن از اونجا که مسلمونا با هم برادرند ، باید کلاً برادر کشی رو محکوم کنی . اما تو فقط توی جبهه ی مخالف ایستادی و و اونوری ها رو محکوم میکنی . اعتقاد من اینه که اونایی که توی جبهه ی مخالف دولت اسد قرار گرفته اند اکثراً جیره خوار وهابیون لعنتی و آمریکا و اسرائیل کثیف هستند . دولت اسد در حال حاضر از تمامیت ارضی و از شرف ، حیثیت و ارزشهای تاریخی و سیاسی ملت و کشور خودش دفاع میکنه و دفاعش هم قابل تقدیره . من هم هر جا که سنگری علیه آن لعنتی ها گشوده بشه به سهم خودم حاضر خواهم بود .

حجت

سلام . پیشنهاد میکنم یه بار یه نیم نگاهی به آیات جهاد و به جنگهای جمل و ........ بینداز . نه برای اینکه آتش خشمت شعله ور بشه و خدای نکرده عزم جهاد کنی . نه . میگم شاید درک کنی که خیلی سردرگمی . بین شعار و شعور حیران و وامانده شدی . کمی مطالعه کن شاید یه کم از این سرگردانی رها بشی . انشاءالله

حجت

جناب بیژن خان ، افتخار من این است که در صف اول مبارزه با اسرائیل باشم . فرقی نمیکنه جبهه ی جنگش تو کدوم نقطه ی زمین و سربازاش چه شکلی باشن . مردن در این راه ( اگه خدا قسمت کنه ) بزرگترین آرزوی من است . هر کی میخواد از این طرز فکر من خونش به جوش بیاد یا سکته کنه آزاده . نوکران و جیره خواران وهابیت رو هم در هر جائی که دست به عملیات میزنن اسرئیلی میدانم . چه در پاکستان باشن چه در افقانستان چه در عراق یا سوریه و یمن و فلسطین و لبنان و سودان و بحرین و الجزایر و لیبی و .....اسراییل باید از روی زمین محو بشه . چه اون چند وجبی !! که تو گفتی پس بده یا بخوا چند وجب دیگه هم فعلاً به خاکش اضافه کنه . اسرائیل فرزند نا مشروع کشورهای غربیه . مال گند بیخ ریش صاحبش . علت ناراحتی جنابعالی از مبارزه با اسرائیل چیه ؟ یوم تبلی السرائر ......!!

حجت

سلام آقا بیژن . راه و روش همه ی انبیاء و همه ی ائمه یکسان است . گاهی در شرایط مختلف زمانی و مکانی و جمعیتی فرمول های متفاوتی ارائه می فرمودند . ( تا انعطاف پذیری و عدم تحجر و عدم جمود در دین رو به بقیه نشون بدن ) . جواب سؤال شما اینه که : ان کان دین محمدٍ لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی . این مرام آقا ابا عبدالله است . اگر ائمه ی دیگر مثل او عمل نکردند و کربلایی دیگر نیافریدند ، نه بخاطر ترس بوده و نه خدای نکرده بخاطر اینکه آن روش امام شهید کربلا رو قبول نداشتن . بلکه سایر ائمه : 1 روش های دیگر رو به یاد دادند ( سخت افزاری و نرم افزاری ). 2 پرچم کربلا همیشه در اهتزاز بوده و هست و نیازی به برافراشتن مجدد آن نیست 3 حساسیت های مسلمانان و نگاه آنان به دین و تغییراتی که در حکومت ها در طول زمان آن بزرگواران ایجاد شد ضرورت تغییر تاکتیک رو ایجاب میکرد . در هر صورت مرام ما اینه که هر جا که دشمن نگاهش به پرچم و علامتهای وجودی مسلونا دوخته بشه باید کورش کرد .

بسوی اینده

سلام وعرض ادب .خوشحال میشم مطالب منوبخونید.باارزوی موفقیت برای شما.یاحق[گل]

بسوي اينده

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت!! هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت... دوزخ از تیرگیِ بختِ درونِ تو بوَد گر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشت... "صائب تبریزی"

سامره نوشت

سلام نکات جالب و تامل برانگیزی بود. فکر می کنم وقایع اخیری که در سوریه و عراق شاهدیم، پاسخ سوالی که ابتدا مطرح کرده باشید را روشن کرده باشد. یاحق