نیم نگاهی به تبیین افزایش نرخ باروری

بلاشک , جواب مثبت است . و کسی حق ندارد که برای رسیدن به اهدافی , کسی را تهدید به اجرا و یا تحریم ابزاری در بمخاطره انداختن امنیت خانوادگی افراد و یا تجاوز به حریم خصوصی (ایده و علایق ) کسی نماید .

و ایا دراینصورت مرتکب ظلمی اشکار و حق الناس گردیده و یا میگردیم .

لیکن برای ارتقاء و یا تامین و حفظ امنیت (از همه جنبه های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و غیره) , باید ابزار و یا نیروهایی را بکار گرفت که، ولی نه به بیگاری , بلکه با حفظ امنیت و اسایش انان را بکار گرفت .

حال قبل از پرداختن به سیاستهای کلی جمعیت , لازم است به  مقدمه ای بر شرح وظایف و مسئولیت پذیری را به بیان ساده اشاره شود .

حتما یقین داریم که دولت پدر , غیم و ولی و یا سرپرست همه میراث بجامانده از گذشتگان این ملت است .

و ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین وظیفه شرعی و اخلاقی و انسانی او تامین غذا , بهداشت و مسکن است . این یعنی چی ؟

یعنی اینکه تا فردی تامین این مقدمات را در خود ندید و یا زمینه انرا اماده و مهیا ندید , شرعا و اخلاقا حق قبول مسئولیت پدری را نخواهد داشت .

حال اینکه ایا این پدر ملت در تامین این وظایف موفق بوده ؟

و اگر بوده , میتواند به زیر مجموعه خود تعیین تکلیف کرده و بخاطر حسن انجام وظیفه پدری با دادن و یا ضمین ،از انان بخواهد که سیاستهای تبیین شده ای را رعایت و بکار بندند .

لیکن این پدر و ان گذشتگانشان نه اینکه موفق نبوده اند , بلکه دست اندازهای بزرگی نیز با بی و یا کم مسئولیتی و یا احمال در ان پیش پای اعضاء خانواده نهادند .

حال مختصری در باب ابلاغ ان طرح 14 بندی

با توجه به پیش بینی های متخصصان   ,  و بر اساس مطالعات جمعیت‌شناختی، نرخ رشد جمعیت در سال 1420 به صفر می‌رسد به این معنا که تعداد موالید و مرگ و میر مساوی خواهد شد. یعنی مشکل بیکاری امروز کشور، در سال 1430 به مشکل کمبود نیروی کار تبدیل خواهد شد این در حالی است که با توجه به پیر شدن جمعیت، اغلب جمعیت حاضر در آن مقطع مصرف‌کننده هستند و توانایی کار و اشتغال و تولید را نخواهند داشت و مقارن سال 1470 جمعیتمان به 30 میلیون کاسته  با 70 درصد افراد بازنشسته و پیر و مصرف کننده ,  کشورمان از جمله فقیرترینهای دنیا خواهند بود  .

ولیکن همه اینها باعث نخواهد شد که ملت خود را به اب و اتش زده و اهداف حاکمیت را با نوعی خودکشی و ازهم پاشیدگی خانواده به انجام برسانند.

زیرا که   از نظر حقوق شهروندی و اجتماعی و اخلاقی , کسی نمیتواند به کسی که به بلوغ فکری رسیده امرو نهی کند که چه جوری زن بگیرد و چند بچه داشته باشد و یا چطور و یا کجا زندگی کند و .........

و خداوند نیز این مخلوق را از این جهت خلیفه و اشرف مخلوقات نامیده چون عقل و اختیار دارد . و اگر این دو را از انان بگیریم و یا محدود و یا محرومشان کنیم , از ان مقام خلیفه الله تنزل و اگر معصیتی نکند نیز تا در مقام فرشته نزول مقام پیدا خواهد کرد .

  

حال با توجه به تورم و اقتصادافسار گسیخته و فسادهای اجتماعی و اخلاقی و همه و همه که در حوصله نوشتار نمیگنجد. که بعضا والدین مجبورند کلاهشان را تا بنا گوش پایین کشیده تا دیده ها را نادیده و شنیده ها را نشنیده پندارند و و و و

ایا تضمینی در بهبود روند اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی وجود خواهد داشت تا به امرو نهی و یا محدودیتها و محرومیتهای پدر ،ولی یا سرپرست لبیک گفت !!!!؟؟؟ 

اری !! ما نیز بسان همان مورچه فریاد میزنیم که دنیا را دارد اب میبرد !!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 44 بازدید