اشنایی با خالق به زبانی دیگر

 

اشنایی با خالق به زبانی دیگر

فصل اول

به نام بی نام او

به نام خالق هستی

به نام صاحب عالم

به نام مالک روز رستاخیز

و به نام خدا

انکه , ویا انچه که صدها نام دارد ولی بی نام است

که نه اینکه بی نام باشد . بلکه نام بی نام او بنام اسم اعظم در لوح محفوظش به زیبا ترین شکل ممکنه نقش بسته شده است .

لیکن ادمیان در هر جای دنیا با اهنگین کردن صوتی اورا میخوانند .

و ان اهنگ را در هر کجا و هر زبان که میشنوند , همچنان مقدسش میشمارند و میدارند و مبارک

و از اینروست که تفاوت در گویشها سبب عدم وجود اهنگی واحد برای خواندن خالق یکتا شده است .

  و او فقط یک نام دارد.

و از انجاییکه خداوند در ایات مختلف قران کریم به دفعات یاداوری کرده که بر پنهان و اشکارما اگاه است و خیالی که در شب از مخیله انسان میگذرد بر ان اشراف داشته و به حساب اعمال و نیات ما انسانها ثبت و ضبط میکند ((مصداق ایه شریفه 37 از سوره احزاب که انچه از نظر حضرت رسول گذشت , زمینه ان توسط خداوند فراهم , و مقصود وقوع ان نیز بیان شد) تمام اهنگها را که توسط مخلوقش در سراسر جهان هستی میخوانندش , به یک مفهوم میشناسد .

اشنائی با اهنگهای صوتی انسانها جهت خواندن خالق در نقاط مختلف جهان

به زبان فارسی اوستایی , ایزد و بعد از اسلام , خدا .  به زبان آلمانی , گوت  - -   به زبان فرانسه , دی یو - -  به زبان عربی , الله -  -      به زبان لاتین , رئوس - -   به زبان عبری , یهوه    --به زبان آشوری , آرات  -- به زبان یونانی , تئوس -- به زبان هلندی , اگور  --به زبان دانمارکی , گوره  -- به زبان سانسکریت , دیوا  -- به زبان اسپانیایی , دیوس  --  به زبان مصر قدیم  ,آتون  --  به زبان اینکا , یایا  --  به زبان سریانی , ایلو  --  و به زبان کلدانی  , نابو
و همچنین درفارسی – ترکی – کردی  وکردهای ایران، پنجاب شرق بلوچسـتان  ,   خدا (khoda)
در زبان عربی (عربستان و کشورهای عربی)  , الله (allah)
به زبان انگلیسی    , گاد(god)
به زبان جاکسون درنیجریه , اچیدو (achido)
به زبان چیـنی (چین جنوبی) , لی بویئ (Li boi)
به زبان بهیـلی (هندوستان) , بها گاوون (Bha gawn)
به زبان بلغـاری (بلغارستان) , باوک (bog)
به زبان ایبو(افریقا)  , چینگ (chineke)
به زبان تبـتی  (تبت)  , کنچاک (kon-chak)
به زبان کره ای  , هانانیم (Hananim)
به زبان چیـلیـویـان( کانادا) جومالا (jumala)
به زبان اینو (ژاپن) , کامی – کاموئی (kami – kamui)
به زبان مورو (سودان ) , لو (lu)
به زبان بموم  )کامرون) , فی نئی (nyinyi)

ولیکن نام های نیکوی خداوند ( به لسان عربی , اسماء حسنی ) که در اسلام عربی و کتاب اسمانی با اهنگ الله به کارمیرود. غالبا شمار این نام‌های نیک را نیز۹۹ نام میدانند که بیشتر آن در قران آمده است، ولی برخی دیگر براین باورند شمار آن‌ها بیشتر است. و فی الواقع هر صفت نیکویی میتواند نام خالق باشد . و صد البته که به یقین به  هزاران نزدیکتر است .

 نام های خداوند در قران کریم که بعضی از محققان با رجوع به احادیث تا 200 مورد از این نامها اشاره کرده اند که همانطوریکه بیان شد, اصطلاحا، ۹۹ اسم از آنان را اسماءالحسنی یا نامهای نیکوی خداوند مدانند و به ان اسم میخوانندش  , عبارتند از  

 

ردیف

عربی

فارسی

ابجد

۰۰۱

الرحمن

بخشاینده

۲۹۸

۰۰۲

الرحیم

مهربان

۲۵۸

۰۰۳

الملک

پادشاه

۹۰

۰۰۴

القدوس

مقدس

۷۰

۰۰۵

السلام

درود

۱۳۱

۰۰۶

المؤمن

اطمینان دهنده

۱۳۶

۰۰۷

المهیمن

نگهدارنده

۱۴۵

۰۰۸

العزیز

باشکوه

۹۴

۰۰۹

الجبار

توانگر

۲۰۶

۰۱۰

المتکبر

بسیار بزرگ

۶۶۲

۰۱۱

الخالق

آفریننده

۷۳۱

۰۱۲

البارئ

درست

۲۱۳

۰۱۳

المصور

نگارگر ، صورتگر

۳۳۶

۰۱۴

الغفار

همیشه بخشاینده

۱۲۸۱

۰۱۵

القهار

فروکاهنده

۳۰۶

۰۱۶

الوهاب

نیک بخشاینده

۱۴

۰۱۷

الرزاق

همیشه روزی دهنده

۳۰۸

۰۱۸

الفتاح

گشاینده (پیروزکننده)

۴۸۹

۰۱۹

العلیم

داناترین

۱۵۰

۰۲۰

القابض

میراننده

۹۰۳

۰۲۱

الباسط

گستراننده ، فراخ کننده روزی

۷۲

۰۲۲

الخافض

پست کننده ، خوار کننده

۱۴۸۱

۰۲۳

الرافع

(به سوی خود) بالا برنده

۳۵۱

۰۲۴

المعز

عزیزکننده

۱۱۷

۰۲۵

المذل

خوارکننده

۷۷۰

۰۲۶

السمیع

شنواترین

۱۸۰

۰۲۷

البصیر

بیناترین

۳۰۲

۰۲۸

الحکم

دادگر

۶۸

۰۲۹

العدل

بینهایت عادل

۱۱۴

۰۳۰

اللطیف

آنکه بر بندگانش لطف دارد

۱۲۹

۰۳۱

الخبیر

آگاه‌ترین

۸۱۲

۰۳۲

الحلیم

بسیار بردبار

۸۸

۰۳۳

العظیم

بی‌انتها

۱۰۲۰

۰۳۴

الغفور

بسیار بخشاینده

۱۲۸۶

۰۳۵

الشکور

بسیار سپاسگذار

۵۲۶

۰۳۶

العلی

بلند مرتبه

۱۱۰

۰۳۷

الکبیر

بزرگ‌ترین

۲۳۲

۰۳۸

الحفیظ

نگهدارنده

۹۹۸

۰۳۹

المقیت

خوراک دهنده

۵۵۰

۰۴۰

الحسیب

شمارنده

۸۰

۰۴۱

الجلیل

بسیار گرانقدر

۷۳

۰۴۲

الکریم

بسیار بخشنده

۲۷۰

۰۴۳

الرقیب

نگهبان ، بیننده و آماده

۳۱۲

۰۴۴

المجیب

پاسخگو

۵۵

۰۴۵

الواسع

گسترده ، پهناور

۱۳۷

۰۴۶

الحکیم

فرزانه ، بسیار خردمند

۷۸

۰۴۷

الودود

دوست

۲۰

۰۴۸

المجید

بسیار لایق ستایش

۵۷

۰۴۹

الباعث

برانگیزنده مردگان

۵۷۳

۰۵۰

الشهید

بیننده

۳۱۹

۰۵۱

الحق

راست ، درست

۱۰۸

۰۵۲

الوکیل

وکیل

۶۶

۰۵۳

القوى

پرزور

۱۱۶

۰۵۴

المتین

سخت (و نیز پاینده)

۵۰۰

۰۵۵

الولى

دوست ، یار و نگهبان

۴۶

۰۵۶

الحمید

ستوده

۶۲

۰۵۷

المحصى

شمارنده

۱۴۸

۰۵۸

المبدئ

نخستین آفریننده

۵۶

۰۵۹

المعید

بازگرداننده ، دوباره زنده کننده

۱۲۴

۰۶۰

المحیى

زندگی بخش ، هستی بخش

۶۸

۰۶۱

الممیت

میراننده ، نابود کننده

۴۹۰

۰۶۲

الحی

زنده

۱۸

۰۶۳

القیوم

قائم به ذات پاینده

۱۴۶

۰۶۴

الواجد

یابنده

۱۴

۰۶۵

الماجد

بزرگوار

۴۸

۰۶۶

الواحد

یکتای بی‌همتا

۱۹

/ 4 نظر / 99 بازدید
سحرگاهان

خدا نور آسمانها و زمین است داستان نورش به مشکوتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه ای که تلا, لو, آن گویی ستاره ایست درخشان و روشن از ذات مبارک زیتون که با آنکه شرقی و غربی نیست شرق و غرب جهان بدان فروزان است و بدون آنکه آتشی زیت آنرا بر افروزد خود بخود جهانی را روشنی بخشد که پرتو آن نور حقیقت بر روی معرفت قرار گرفته و خدا هرکه را خواهد بنور خود هدایت کند این مثَلها را خدا برای مردم میزند و خدا به همۀ عالم داناست. (سورۀ نور آیۀ35) *** تنت زین جهان است و دل زان جهان هوا یار این و خدا یار آن دل تو غریب و غم او غریب نیند از زمین و نه از آسمان اگر یار جانی و یار خِرَد رسیدی به یار و ببردی تو جان دگر یار جسمی و یار هوا تو با این دو ماندی در این خاکدان مگر ناگهان آن عنایت رسد که ای من غلام چنان ناگهان که یک جذب حق به از صد کوشش است نشانها چه باشد بر بی نشان نشان چون کف و بی نشان بحر دان نشان چون بیان بی نشان چون عیان ز خوشید یک جو چو ظاهر شود بروبد ز گردون ره کهکشان خمش کن خمش کن که در خامشیست هزاران زبان و هزاران بیان مولانا

سحرگاهان

جانی که ز نور مصطفی زاد با او تو مگو ز داد و بیداد هر کز ماهی سباحت آموخت آزادی جست سرو آزاد خاری که ز گلبن طرب رست گلزار به روی او شود شاد با دیدۀ جان چو واپس آیی در عالم آب وگِل به ارشاد بینی تو و دیگران نبینند هر سو نوری به رسم میلاد در هر ابری هزار خورشید در هر ویران بهشت آباد بویی ببری ز شمس تبریز کوراست ملَک مطیع منقاد مولانا *** خداوند نور عالم است و از پرتو نور خود عالم و مخلوقات عالم را جان میبخشد . ولاغیر *** ز واحد تا احد فرقی است ای یار ز من بشنو و لیکن یاد می دار احد بالذات باشد آن یگانه ولی واحد به کثرت گردد اظهار نعمت الله *** قُل هو الله احد پس خداوند متعال آن یکی است که در سامانه اعداد باینری است ومبنای سامانۀ اعداد باینری (2) می باشد اعداد آن عبارتند از 1 و 0 و در سامانۀ رایانه نیز از همین سامانۀ اعداد باینری استفاده شده است. بنابراین خداوند آن یکی نیست که در سامانه اعداد دسیمال است ومبنای سامانۀ اعداد

سحرگاهان

ز واحد تا احد فرقی است ای یار ز من بشنو و لیکن یاد می دار احد بالذات باشد آن یگانه ولی واحد به کثرت گردد اظهار نعمت الله *** قُل هو الله احد پس خداوند متعال آن یکی است که در سامانه اعداد باینری است ومبنای سامانۀ اعداد باینری (2) می باشد اعداد آن عبارتند از 1 و 0 و در سامانۀ رایانه نیز از همین سامانۀ اعداد باینری استفاده شده است. بنابراین خداوند آن یکی نیست که در سامانه اعداد دسیمال است ومبنای سامانۀ اعداد دسیمال (10) میباشد و اعداد آن عبارتند از: 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 کیانوش در جهانی که خورشید اندر شمار یه ذرّه است خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد حافظ خداوند هست و خداوند نیست همه بندگانیم و ایزد یکیست فردوسی خداوند نور باینری است ولاغیر [گل][گل][گل]

سحرگاهان

بله درست میگویید زمینیان را نبایست مقدس کرد ولی شما سرمایه داران دزد وچپاول گر را مقدس کردید ... مرگ بر دروغوگویان