طوفان غم 

دل نوشته ای که

 

از ۴۵ سال به بالاها بخوانند.

اوقاتی در زندگی برای ادم پیش میاد که دیگه کسی به حرفت گوش

نمیده یا حرفامون براشون تکراری شده.

انوقته که ادم نمیدونه درد دلشو باید به کی بگه  !!!؟؟؟

 

 


ادامه مطلب ...